Kus tähendab otsustada?

Sisukord:

Kus tähendab otsustada?
Kus tähendab otsustada?
Anonim

transitiivne tegusõna.: tegemaks ametlikku otsust selle kohta, kellel on õigus (vaidluses): lahendada kohtulikult Koolinõukogu lahendab õpetajate vastu esitatud nõuded. intransitiivne tegusõna.: tegutseda kohtunikuna Kohus võib selles vaidluses otsuse teha.

Mis on kohtuotsuse näide?

Kohtumõistja määratlus on otsuse tegemine isiku või olukorra kohta, enamasti kohtusaalis. Kohtuotsuse näiteks on ülemkohtu kohtunikud, kes teevad otsuse selle kohta, kas seadus on põhiseaduspärane.

Mis on lihts alt otsustamine?

Otsus on juriidiline määrus või otsus, tavaliselt lõplik, kuid võib viidata ka kohtuasja või nõude lahendamise protsessile kohtu või justiitssüsteemi kaudu, näiteks kostja ja võlausaldajate vahelise pankrotimenetluse määrus.

Mis on veel üks sõna kohtuotsuse kohta?

Sellelt lehelt leiate 21 sünonüümi, antonüümi, idiomaatilist väljendit ja seotud sõnu otsuse tegemiseks, näiteks: otsustada, leppida, edasi lükata, kohut mõista, valitseda, otsustada, põigelda, otsustada, vahendada, määrata ja otsustada.

Mida tähendab kriminaalasjas otsustamine?

Süüdi mõistetud on kriminaalasjas kasutatav juriidiline termin. … Kohtuotsus tähendab kohtuniku poolt väljakuulutamist või kuulutamist Selles kontekstis mõistetakse süüdi kuriteos, milles õiguskaitseorganid teid süüdistasid. Teise võimalusena võib kohtunik otsuse tegemisest keelduda.

Kohtumõistmine | Kohtuotsuse tähendus

Adjudication | Meaning of adjudication

Adjudication | Meaning of adjudication
Adjudication | Meaning of adjudication

Populaarne teema