Kas tekstitsitaadid peaksid olema kursiivis?

Kas tekstitsitaadid peaksid olema kursiivis?
Kas tekstitsitaadid peaksid olema kursiivis?
Anonim

Raamatute ja aruannete pealkirjad on tekstisiseste tsitaatidena kaldkirjas ning artiklite ja muude dokumentide pealkirjad on toodud jutumärkides.

Kas tekstisisesed tsitaadid peaksid olema kursiivis MLA?

Peake esitama piisav alt sõnu, et oma viidatud teoste loendist oleks selgelt näha, millisele teosele viitate. Kui pealkiri loendis Viidatud teosed on kaldkirjas, kaldkirjastage sõnad pealkirjast tekstisiseses tsitaadis.

Kas tekstisisesed tsitaadid tuleks kaldkirjas Harvard?

Kaldkiri ja allakriipsutus

Allika pealkiri peab olema kas alla joonitud või kaldkirjas, kuid mitte mõlemat. Harvardi stiil ei eelista kumbagi; järjepidevus tuleks siiski säilitada kogu dokumendi ulatuses.

Kas APA tsitaadid peaksid olema kaldkirjas?

APA-s kasutage raamatute, teadusajakirjade, perioodiliste väljaannete, filmide, videote, telesaadete ja mikrofilmiväljaannete pealkirjade puhul kaldkirja. … Mõelge sellele järgmiselt: kui allikas on väiksemate allikate kogum või seda saab eraldi tsiteerida, peaks see olema kaldkirjas.

Mis on APA vormingu näide?

APA tekstisisene viitamisstiil kasutab autori perekonnanime ja ilmumisaastat, näiteks: (Field, 2005). Otseste tsitaatide puhul lisage ka leheküljenumber, näiteks: (Field, 2005, lk 14).

APA tekstisiseste tsitaatide põhitõed (6. väljaanne) | Scribbr ?

Populaarne teema