Mida tähendab nõuetele mittevastav palk?

Mida tähendab nõuetele mittevastav palk?
Mida tähendab nõuetele mittevastav palk?
Anonim

adj. 1 alla kehtestatud või nõutava standardi. 2 veel üks sõna → mittestandardne. formoisie n. (

Mida tähendab mittestandardne?

: standardist või normist kõrvalekaldumine või allajäämine: näiteks. a: seadusega ettenähtust madalama kvaliteediga korpus. b: vastavus kõnekogukonnas eksisteeriva keelekasutuse mustriga, kuid mitte selle kogukonna prestiižrühma omale.

Mis on miinimumpalk?

Alammiinimumpalk viitab palgale, mida makstakse vähem kui tegelikult miinimumpalgana antud. Õiglaste tööstandardite seadus näeb ette, et miinimumpalka makstakse: 1.

Kas alla miinimumpalga maksmine on seaduslik?

Teie tööandja maksab teile riiklikust miinimumpalgast väiksemat palka, seega kontrollige oma töötasu ja rääkige oma juhiga, et veenduda, et saate töötasu. suurendamine, millele teil on õigus.

Mis on ebastandardse jõudluse määratlus?

Abastandardne jõudlus tähendab nõrku tööd või vastuvõetamatut jõudlust või mittevastavust postitusele; ja.

Mis on PALK? Mida tähendab PALK? PALGA tähendus, määratlus, selgitus ja hääldus

Populaarne teema