Mis on jumala varjatuse probleem?

Sisukord:

Mis on jumala varjatuse probleem?
Mis on jumala varjatuse probleem?
Anonim

"Jumaliku varjatuse probleem" on lubamatu fraas kahel põhjusel. Esiteks, kuigi see viitab sellele, et Jumal nii eksisteerib kui ka peidab, viitab see fraas tegelikult strateegiale, mille kohaselt väidetakse, et mitteuskliku mitteusu mitmesugused vormid Mitteusklikkuse argument on filosoofiline argument, mis kinnitab vastuolu Jumala olemasolu ja maailm, kus inimesed ei tunne teda ära. https://en.wikipedia.org › wiki › Argument_from_nonbelief

Argument ebausust – Vikipeedia

Jumalas on tõendiks Jumala olematuse kohta.

Mis on kurjuse probleem ja miks on see teismi probleem?

Kurjuse tõendusprobleem (mida nimetatakse ka probleemi tõenäosuslikuks või induktiivseks versiooniks) püüab näidata, et kurjuse olemasolu, kuigi on loogiliselt kooskõlas kurjuse olemasoluga Jumal, arvestab teismi tõesuse vastu või vähendab selle tõenäosust.

Mis on mitteresistentne uskmatu?

Iga piiratud inimene on mitteresistentne uskmatu siis ja ainult siis, kui ta täidab kolm tingimust. Esiteks peavad neil olema kognitiivsed ja afektiivsed võimed, mis on vajalikud isiklikus suhtes Jumalaga osalemiseks. Teiseks peab neil puuduma usk, et Jumal on olemas.

Mis on kolm teooodiat?

Kannatusteeoodikate puhul väitis Weber, et tekkis kolm erinevat tüüpi teodikat – predestinatsioon, dualism ja karma-, mis kõik püüavad rahuldada inimese vajadust tähenduse järele ja ta uskus, et tähenduse otsimisest saab kannatuste valguses vaagituna kannatuse probleem.

Mis on Augustinuse teooria?

Augustine uskus füüsilise põrgu olemasolusse karistusena patu eest, kuid väitis, et need, kes otsustavad vastu võtta Jeesuse Kristuse pääste, lähevad taevasse. … Ta uskus, et headuse olemasolu võimaldab inimeste süül kurjusel eksisteerida.

1. Jumala varjatus (Miks Jumal pole ilmsem?)

1. The Hiddenness of God (Why isn't God more obvious?)

1. The Hiddenness of God (Why isn't God more obvious?)
1. The Hiddenness of God (Why isn't God more obvious?)

Populaarne teema